Οργάνωση και επίβλεψη έργων

Είστε εδώ

Ολοκληρωμένες λύσεις, Προμελέτη και εκτίμηση κόστους κατασκευής του έργου, ακριβής προϋπολογισμός του κόστους του έργου, χρονοδιάγραμμα κατασκευής, επίβλεψη των εργασιών, τεχνική υποστήριξη για την συντήρηση του έργου